Chiŋcuy

Versículo del día

Nɨmyajpa jém pɨxiñt́am, jém d́apɨc icupɨcpa Dios iŋma̱t́i, iga jém Dios ijɨ̱xi d́a para t́i wɨ̱. Pero jém Dios ijɨ̱xi más wɨ̱ que it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am ijɨ̱xi. Nɨmyajpat́im jém pɨxiñt́am iga jém tanJa̱tuŋ Dios d́a inii̱ ipɨ̱mi, pero je más iniit́ ipɨ̱mi que it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am.

1 Corintios 1:25
Pɨxiñt́am

Yɨ́p Sitio Web aŋwattám iga iŋcuyujcatámiñ náps jém Nuntajɨ̱yi.

Iñjo̱doŋatámpat́im i̱ je jém Nuntajɨyyajpáppɨc.

Yɨɨm anacquímnetám jém yo̱xacuy aŋwatnetamwɨɨp.

Siiga mit́ɨgɨyt́ámpa yɨɨm impáttámpa yɨ́ppém material it́wɨɨp Nuntajɨyi̱mɨ.

"Núctaamɨ"

"Ámtaamɨ, jo̱doŋataamɨ y cuyujcataamɨ"

 

 

Wéctam yɨ́p información