Tácsɨ

Yɨɨm wɨa̱p nɨc mijo̱yit́am y siiga iŋwɨaŋja̱m wɨa̱pt́im impúntám. 

Yɨ́p tácsɨ it́ Attebet. 

cascada
Ubicación
Wéctam yɨ́p información